juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Juridische dienstverlening

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met overeenkomsten. Veel onduidelijkheid, geschillen en kosten worden voorkomen met een goede overeenkomst. Een belangrijke voorwaarde bij het doen van zaken is vertrouwen. Afspraken juist en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Het gebeurt regelmatig dat de afspraken niet correct worden nageleefd omdat het in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk is geworden wat men nu precies wil afspreken. Het is vaak wel duidelijk wat men wil afspraken, maar wordt het niet altijd goed vastgelegd met onenigheid als resultaat. 

Juridische diensten

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voor je een medewerker kunt ontslaan. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal gaan. Als je deze brief verkregen hebt, is het je verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te brengen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.

Overeenkomsten

De wet kent voor een groot aantal soorten overeenkomsten regels waaraan moet zijn voldaan wil de overeenkomst rechtsgeldig zijn. Een deel van deze regels zijn ervoor als daar niks over is opgenomen in het contract. De regels vullen als het ware de gaten op. Tevens zijn er ook bepalingen waar je je aan moet houden. Dan spreken we van dingend recht. Bijvoorbeeld de regels over minimumloon.